ผู้ใช้ iOS ต้องระวัง! นักพัฒนาพบการขโมยข้อมูล Apple ID บนกล่องข้อความที่เหมือนกับของ iTunes Store

หลังจากบทความก่อนหน้านี้...